Hjem
Senter for internasjonal helse
Rapport: global helse

Bredt engasjement og mange suksesshistorier i global helse

Mange norske aktører jobber aktivt for å bedre tilgangen til og kvaliteten på helsetjenester globalt. Senter for internasjonal helse er en av dem.

Norad skriver etter lanseringen av rapporten:

I 2012 la regjeringen fram Stortingsmeldingen om global helse i utenriks- og utviklingspolitikken. Meldingen legger prioriteringer for en samlet norsk global helsepolitikk mot 2020 gjennom tre satsingsområder:

  • mobilisering for kvinner og barns rettigheter og helse
  • reduksjon av sykdomsbyrden med vekt på forebygging og
  • å fremme menneskelig sikkerhet gjennom helse

I publikasjonen ”Norske aktørers engasjement for global helse” kommer 48 aktører til orde. Publikasjonens formål er å gi en samlet oversikt over hva norske aktører gjør – som en respons på stortingsmeldingen om global helse.

Les mer om rapporten på www.norad.no/globalhelse

Last ned hele rapporten her (PDF)