Hjem
Senter for internasjonal helse
Publikasjon

HIV-forebygging overlates til kvinnene

Menn deltar i liten grad i helseprogrammet som skal forhindre HIV-smitte fra mor til barn. HIV-testing av menn, råd om kondombruk og amming blir møtt med skepsis.

Hovedinnhold

"It is her responsibility": partner involvement in prevention of mother to child transmission of HIV programmes, northern Tanzania.
Falnes EF, Moland KM, Tylleskär T, de Paoli MM, Msuya SE, Engebretsen IM.
Journal of the International AIDS Society, April 2011

Deltakelse fra kvinnens mannlige partner er svært viktig i arbeidet med å forhindre HIV-smitte fra mor til barn. Partneren spiller en sentral rolle, både i forhold til kvinnens risiko for å bli smittet av HIV og i forhold til hennes muligheter for å delta i, og dra nytte av, programmet for forhindring av mor-til-barn smitte av HIV (PMTCT-programmet). I praksis har det har imidlertid vist seg vanskelig å få mennene involvert.

Studie i Tanzania
I en studie som nå er publisert i Journal of the International AIDS Society har forskere fra bl.a. Senter for internasjonal helse utforsket de kulturelle og strukturelle utfordringene som forhindrer menn i å delta i PMTCT-programmet. Studien ble utført i Moshi-regionen i Kilimanjaro, Tanzania i 2007-2008. Metodene som ble brukt inkluderte bl.a. en spørreundersøkelse, fokusgruppe-diskusjoner samt dybdeintervjuer med fedre, mødre og helsepersonell.

Motstand fra mennene
Når det gjaldt regelmessig HIV-testing av kvinnene, viste det seg at mennene både aksepterte og satte pris på dette. Mennene var skeptiske til selv å bli testet, til bruk av kondom og til rådene som ble gitt om amming. Svært få menn ble med sin kone for å teste seg og gikk dermed glipp av informasjonen om PMTCT som ble gitt på klinikken.

Kjønnshierarki hindrer
Innarbeidede holdninger om kjønnsroller og kjønnshierarki er den viktigste hindringen for mannlig deltakelse i PMTCT -programmet. Kvinnene har ikke autoritet til å be sine partnere om å teste seg for HIV. Dessuten blir svangerskapsklinikkene, hvor testingen foregår, sett på som typiske “kvinnesteder” der menn ikke føler seg hjemme.

For at PMTCT-programmet skal nå sitt potensial er det en forutsetning at det organiseres slik at mennene blir mer komfortable med å delta.

Les hele artikkelen i Journal of the International AIDS society