Hjem
Senter for internasjonal helse

Nytt senter redder mor og barn

Et nytt forskningssenter skal forbedre mødres og spebarns helse i den tredje verden. Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health åpnet 15. oktober.

Hovedinnhold

Hvert år dør syv millioner barn før de fyller fem år i lav- og mellominntektsland (LML). 40 prosent av disse dør i løpet av første levemåned. I tillegg dør rundt 300 000 kvinner årlig under graviditet i disse landene. 

– Disse mødre- og barnedødsfallene er bare toppen av et isfjell. De fleste kvinner og barn overlever de alvorlige tilstandene, men blir ofte merket for livet, sier professor Halvor Sommerfelt som leder Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC). 

Les hele saken her.