Hjem
Senter for internasjonal helse
Nyhet

Ledig stilling: Stipendiat (3 år) - Tuberkulosediagnostikk

Ved Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det ledig ei mellombels stilling som stipendiat (100 %) for ein periode på 3 år.

Stillinga er knytt til prosjektet «Forbetring av tuberkulosediagnostikk» og finansiert av Noregs Forskingsråd .

Den som vert tilsett må ha fullført ein cand. med. grad eller ha anna relevant mastergrad. 

Les heile utlysinga her.

Nærare opplysingar om stillinga kan ein få ved å kontakte professor Tehmina Mustafa, e-post:tehmina.mustafa@cih.uib.no, tlf.: +47 55586722 eller professor Bente Elisabeth Moen, e-post:Bente.Moen@cih.uib.no, tlf.: +47 55 58 85 51.