Hjem
Senter for internasjonal helse
Nyhet

En engasjert leder er gått bort

Hovedinnhold

Det var med sorg vi hørte at Dr. Claus Ola Solberg har gått bort.  Han har alltid vært en viktig person for Senter for internasjonal helse (SIH). Hans arbeid innen infeksjonsmedisin og tropemedisin i Bergen var avgjørende for etableringen av SIH i 1988. Han var markant og krevende i dette arbeidet, og en viktig person i utviklingen av senteret. 

Solberg var overlege ved Medisinsk avdeling B, Haukeland sykehus i cirka 30 år, herav 16 år som avdelingsoverlege. Som leder av en universitetsklinikk, hevdet han at den kliniske virksomheten og omsorgen for pasientene må ha første prioritet. Åpenhet, forståelse og vennlighet kjennetegnet hans holdning til pasientene, og han var et forbilde for yngre leger og medisinske studenter. Som forsker hadde Solberg stor internasjonal anerkjennelse. Det var i første rekke på tre områder Solbergs forskning vakte internasjonal oppsikt; sykehusinfeksjoner, hvite blodcellers betydning mot infeksjoner, og behandling av meningokokksykdom. Solberg var en meget god person å diskutere med, og mange av oss har hatt glede av hans engasjement og iver.  Han var en inspirerende leder som så at arbeid for bedre helse i utviklingsland var viktig arena for Universitetet i Bergen. Han vil bli savnet ved SIH.

Kolleger ved Senter for internasjonal helse