Hjem

Universitetssamfunnet - universitetspolitiske prosesser

Hovedinnhold

Hubro

Et opplyst universitetssamfunn er viktig for å ivareta et sterkt universitetsdemokrati. Ved Universitetet i Bergen ønsker vi et levende universitetsdemokrati der ansatte kjenner til hvilke prosesser og innsatsområder det jobbes med i organisasjonen. På disse sidene finner du derfor en oversikt over blant annet styredokumenter, høringsuttalelser og annet innhold som er viktig for å sørge for du som ansatt og medlem av universitetssamfunnet er informert om. Slik vil det bli enklere å ta del i diskusjonene og prosessene som angår UiB og kunnskapssektoren.

Høring
Ilustrasjonsbilde-publisering

Høring – forslag om endringer i studiekvalitets- og studietilsynsforskriften- nye krav til institusjonsakkreditering og kvalitetsarbeid

Høringen inneholder forslag om sammenslåtte regler om institusjonsakkreditering og kvalitetsarbeid, med endringer. De nye reglene vil fastsettes i ny universitets- og høyskoleforskrift, og skal gjelde fra 01.01.2025

Kontakt
Illustrasjon som viser tommel opp, utropstegn og tommel ned

Rektoratets postkasse

Rektoratet vektlegger et inkluderende og lyttende lederskap. Send gjerne en melding til rektoratets postkasse!