Hjem

Universitetssamfunnet - universitetspolitiske prosesser

Hovedinnhold

Hubro

Et opplyst universitetssamfunn er viktig for å ivareta et sterkt universitetsdemokrati. Ved Universitetet i Bergen ønsker vi et levende universitetsdemokrati der ansatte kjenner til hvilke prosesser og innsatsområder det jobbes med i organisasjonen. På disse sidene finner du derfor en oversikt over blant annet styredokumenter, høringsuttalelser og annet innhold som er viktig for å sørge for du som ansatt og medlem av universitetssamfunnet er informert om. Slik vil det bli enklere å ta del i diskusjonene og prosessene som angår UiB og kunnskapssektoren.

Langtidsplanen
Bilde av forsiden på stortingsmelding  5 /2022-2023) om lantidsplanen for forskning

Planenes plan: den tredje langtidsplanen

Dette er den tredje Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Den første og den andre tjente oss godt. De ga større forutsigbarhet og langsiktighet i kunnskapspolitikken og finansieringen, med tydelige prioriteringer og opptrappingsplaner – planer som ble fulgt opp i budsjettene, og som det...

Pågående høringer
Bilde av forsiden på NOU 2022:17

Høring NOU: Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet har sendt Opptaksutvalgets forslag til ny modell for opptak til universiteter og høyskoler på høring.

Nyhetsbrev
Illustrasjon - grafer fra nyhetsbrevet

Nyhetsbrev fra analysegruppen

I nyhetsbrevet får du oversikt over hva som kommer av analyser, universitetspolitikk, rapporter fra inn- og utland og annet aktuelt fra universitets- og høyskolesektoren.

Kontakt
Illustrasjon som viser tommel opp, utropstegn og tommel ned

Rektoratets postkasse

Rektoratet vektlegger et inkluderende og lyttende lederskap. Send gjerne en melding til rektoratets postkasse!