Hjem

Universitetssamfunnet - universitetspolitiske prosesser

Hovedinnhold

Hubro

Et opplyst universitetssamfunn er viktig for å ivareta et sterkt universitetsdemokrati. Ved Universitetet i Bergen ønsker vi et levende universitetsdemokrati der ansatte kjenner til hvilke prosesser og innsatsområder det jobbes med i organisasjonen. På disse sidene finner du derfor en oversikt over blant annet styredokumenter, høringsuttalelser og annet innhold som er viktig for å sørge for du som ansatt og medlem av universitetssamfunnet er informert om. Slik vil det bli enklere å ta del i diskusjonene og prosessene som angår UiB og kunnskapssektoren.

Nyhetsbrev
Illustrasjon - grafer fra nyhetsbrevet

Nyhetsbrev fra analysegruppen

I nyhetsbrevet får du oversikt over hva som kommer av analyser, universitetspolitikk, rapporter fra inn- og utland og annet aktuelt fra universitets- og høyskolesektoren.

pågående høringer
Forside høringsnotat

Høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forsalg til endringer i universitets- og høyskoleloven. Departementet egger i høringen fram forslag til endringer basert på regjeringens politiske plattform, erfaringer med dagens lov og for å gjøre regelverket tydeligere.

Pågående høringer
Strategi for digital omstilling i uh-sektoren forside

Høring - Handlingsplan og samstyringsmodell for digital omstilling i høyere utdanning og forskning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har sendt på høring utkast til handlingsplan og samstyringsmodell for digital omstilling i høyere utdanning og forskning.

Kontakt
Illustrasjon som viser tommel opp, utropstegn og tommel ned

Rektoratets postkasse

Rektoratet vektlegger et inkluderende og lyttende lederskap. Send gjerne en melding til rektoratets postkasse!