Hjem

Universitetssamfunnet - universitetspolitiske prosesser

Hovedinnhold

Hubro

Et opplyst universitetssamfunn er viktig for å ivareta et sterkt universitetsdemokrati. Ved Universitetet i Bergen ønsker vi et levende universitetsdemokrati der ansatte kjenner til hvilke prosesser og innsatsområder det jobbes med i organisasjonen. På disse sidene finner du derfor en oversikt over blant annet styredokumenter, høringsuttalelser og annet innhold som er viktig for å sørge for du som ansatt og medlem av universitetssamfunnet er informert om. Slik vil det bli enklere å ta del i diskusjonene og prosessene som angår UiB og kunnskapssektoren.

PÅGÅENDE HØRINGER
Bilde av molekyl

Det norske forskningssystem skal gjennomgås

Kunnskapsdepartementet (KD) ønsker innspill til arbeidet med en stortingsmelding om forskningssystemet. UiB har nå satt i gang en intern høring med frist 29. august.

Pågående høringer
Bilde av vinduer i øverste etasje på Universitetsmuseet

Utkast til strategi for vitenskapelig publisering etter 2024

I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032 ber regjeringen HK-dir, Sikt og Forskningsrådet om å bistå forskningsinstitusjonene med å utarbeide en strategi for norsk vitenskapelig publisering etter 2024 og en plan for å nå målene i en slik strategi.

Nyhetsbrev
Illustrasjon - grafer fra nyhetsbrevet

Nyhetsbrev fra analysegruppen

I nyhetsbrevet får du oversikt over hva som kommer av analyser, universitetspolitikk, rapporter fra inn- og utland og annet aktuelt fra universitets- og høyskolesektoren.

Kontakt
Illustrasjon som viser tommel opp, utropstegn og tommel ned

Rektoratets postkasse

Rektoratet vektlegger et inkluderende og lyttende lederskap. Send gjerne en melding til rektoratets postkasse!