Hjem

Universitetssamfunnet - universitetspolitiske prosesser

Hovedinnhold

Hubro

Et opplyst universitetssamfunn er viktig for å ivareta et sterkt universitetsdemokrati. Ved Universitetet i Bergen ønsker vi et levende universitetsdemokrati der ansatte kjenner til hvilke prosesser og innsatsområder det jobbes med i organisasjonen. På disse sidene finner du derfor en oversikt over blant annet styredokumenter, høringsuttalelser og annet innhold som er viktig for å sørge for du som ansatt og medlem av universitetssamfunnet er informert om. Slik vil det bli enklere å ta del i diskusjonene og prosessene som angår UiB og kunnskapssektoren.

Pågående høringer
Bilde av rapporten fra Hatlen-utvalget

Finansiering av universiteter og høyskoler

I september 2021 satte Kunnskapsdepartementet ned et utvalg (Hatlen- utvalget) som skulle gjøre en gjennomgang av finansieringen av høyere utdanning og forskning. Ansatte ved UiB har og anledning til å gi innspill til internhøringen innen 20. mai.

Pågående høringer
Verdenskart

Forslag til endringer i eksportkontrollforskriften

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om å innføre en lisensordning for kunnskapsoverføring som kan tjene til å utvikle et lands militære evne, og kunnskap som anses å ha en militær anvendelse, som overføres til utenlandske borgere og virksomheter. Lisensordningen innebærer at det må...

Pågående høringer
NOU 2022:2

Akademisk ytringsfrihet

Det regjeringsoppnevnte utvalget ledet av Anine Kierulf la den 30. mars fram sin utredning om akademisk ytringsfrihet i NOU 2022:2. UiB gjennmfører nå en internhøring hvor universitetssamfunnet inviteres til å gi sine innspill.

Pågående høringer
Bilde av mandatet for utvalget

Opptaksutvalget

I 2021 satte regjeringen ned et nasjonalt utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for opptak til høyere utdanning. Arbeidet skal resultere i en offentlig utredning (NOU) innen 1. desember i år.

Kontakt
Illustrasjon som viser tommel opp, utropstegn og tommel ned

Rektoratets postkasse

Rektoratet vektlegger et inkluderende og lyttende lederskap. Send gjerne en melding til rektoratets postkasse!