Hjem
Digital Lab
Nettverk

DH-nettverk

Liste over forskere og Ph.D.-kandidater som jobber innenfor feltet digital humaniora.

Hovedinnhold

Nettverk for digital humaniora samler forskere og stipendiater fra forskjellige fagfelt ved UiB, som bruker digitale metoder i humanistiske fag eller humanistiske metoder på digitalt materiale. Dette nettverket er tilknyttet til og koordinert av Digital lab.

UiB-forskere tilknyttet DH-nettverket

Hvis du forsker på eller jobber med digital humaniora og ønsker å bli lagt til den offentlige listen, kan du kontakte koordinator for D-laben.

Rådgivningsgruppe for DH-nettverket

Dette nettverket tilknytter seg også en rådgivningsgruppe som støtter D-lab ved å komme med innspill til planlegging av aktiviteter innen digital humaniora.