Hjem
Digital Lab
Digital lab

Nysgjerrig på Keenious?

Er du interessert i å bli kjent med KI-verktøyet Keenious? Universitetsbiblioteket ønsker å invitere studenter og ansatte til å delta på en workshop hvor vi vil teste Keenious.

Illustration of AI brain and human brain collaborating
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Hva er Keenious?

Keenious er et søkeverktøy som hjelper deg med å finne potensielt relevante forskningsartikler ved å analysere tekst. Dette kan være en tekst skrevet av deg eller artikler fra ditt felt. Keenious analyserer teksten ved hjelp av kunstig intelligens og presenterer søkeresultater basert på nøkkelord og begreper i den analyserte teksten. Finn ut mer her

Om workshopen

Målet med denne workshopen er å få en bedre forståelse av hvor godt Keenious fungerer som et supplement til søkeverktøy som Oria eller andre databaser. Denne workshopen gir deg muligheten til å bli bedre kjent med Keenious og utforske nytten dette verktøyet kan ha innenfor ditt felt. Per i dag har UiB en midlertidig lisens, og din deltakelse i workshopen vil være verdifull i vurderingen av om Keenious kan være et nyttig supplement til UiBs eksisterende søkeverktøy.

I løpet av workshopen skal du bruke tekst fra ditt fagfelt og utforske i hvilken grad litteraturen foreslått av Keenious er relevant sammenlignet med tradisjonelle søkeplattformer.