Hjem

DigUiB

Tjenester
deler av uib emblemet hvir man ser mennesker spm går i bakgrunnen

Digitale tjenester og verktøy

Det finnes en rekke verktøy og tjenester knyttet til digitalisering av undervisning, vurdering og formidling tilgjengelig for universitetets ansatte. Her får du en oversikt!

UiB læringslab i MCB
Media City Bergen

UiB læringslab

Gjennom utstrakt samarbeid og tverrfaglig kompetanse på pedagogikk og teknologi skal UiB læringslab være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning, vurdering og formidling ved UiB.

Læringsplattform
Two female students sitting back to back in sofas

Mitt UiB: ny læringsplattform ved UiB

Mitt UiB er læringsplattformen og navet i UiBs digitale læringsmiljø.

Medieproduksjoner
To personer filmer mann som står foran havet med isbreer i bakgrunnen

Medieproduksjoner

UiB har flere ressurser som tilbyr produksjonstjenester knyttet til audiovisuelle produksjoner, podcast og grafisk arbeid.

Digital eksamen
Eksamen

Digital eksamen

Her finner du veiledninger og ofte stilte spørsmål, både for administrativt og vitenskapelig ansatte som skal bruke Inspera og for studenter som skal ha digital skoleeksamen.

Smarttelefon i forgrunn, tek bilde av illustrasjon på tavle

        Teaching and Learning in a Digital Age

         Your digital toolkit - Our best practices - Educational Theory - Excellence in Education

         https://talida.w.uib.no/