Hjem

DigUiB

Hovedinnhold

Bilde forside av digitaliseringsstrategien

Digitalisering omfatter mer enn digitale verktøy, digital lagring og digital bearbeiding av data og informasjon. Det endrer arbeidsprosesser, organisering og samhandling internt og eksternt. Digitalisering endrer vår kultur og måten vi utøver vår virksomhet på.

Universitetet i Bergen digitaliserer for kvalitet på tvers av virksomhetsområdene utdanning, forskning, formidling, innovasjon og administrasjon. 

 

DigUiB
algoritmer, skygger av folk og en datamaskin på blå bakgrunn.

Digitalisering ved UiB

UiB arbeider aktivt med digitalisering for kvalitet, effektivitet og fornyelse i administrativ og fagnær virksomhet. Les mer om hvordan vi jobber med tjenesteutvikling og digitalisering ved UiB.

UiB Tjenesteutvikling
VR briller på digital myldredag

Fremtidsrettede tjenester ved UiB

UiB Tjenesteutvikling skal bidra til at sentraladministrasjonen ved Universitetet i Bergen tilbyr fremtidsrettede tjenester.