Hjem

DigUiB

Hovedinnhold

Bilde forside av digitaliseringsstrategien

Digitalisering omfatter mer enn digitale verktøy, digital lagring og digital bearbeiding av data og informasjon. Det endrer arbeidsprosesser, organisering og samhandling internt og eksternt. Digitalisering endrer vår kultur og måten vi utøver vår virksomhet på.

Universitetet i Bergen digitaliserer for kvalitet på tvers av virksomhetsområdene utdanning, forskning, formidling, innovasjon og administrasjon. 

 

DigUiB
algoritmer, skygger av folk og en datamaskin på blå bakgrunn.

Digitalisering ved UiB

UiB arbeider aktivt med digitalisering for kvalitet, effektivitet og fornyelse i administrativ og fagnær virksomhet. På denne siden får du en oversikt over organisering, prioritering og metodikk knyttet til digitaliseringsarbeidet ved UiB.

Media City Bergen

Om UiB læringslab

Gjennom utstrakt samarbeid og tverrfaglig kompetanse på pedagogikk og teknologi skal UiB læringslab være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning, vurdering og formidling ved UiB.

illustrert,art over Norge med markert byene Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø

BOTT-samarbeidet

BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim om felles, standardiserte administrative og tekniske tjenester og prosesser.

UiB Tjenesteutvikling
VR briller på digital myldredag

Fremtidsrettede tjenester ved UiB

UiB Tjenesteutvikling skal bidra til at sentraladministrasjonen ved Universitetet i Bergen tilbyr fremtidsrettede tjenester.