Hjem

DigUiB

Tjenester

DigUiB - Tjenester og verktøy

Det finnes en rekke verktøy og tjenester knyttet til digitalisering av undervisning og formidling tilgjengelig for universitetets ansatte. Her får du en fullstendig oversikt!

Kontakt oss

Ta kontakt med DigUiB

Har du spørsmål eller innspill til arbeidet med digitalisering og ny teknologi ved universitetet i Bergen? Vi hører gjerne fra deg.

Læringsplattform

Mitt UiB: ny læringsplattform ved UiB

Mitt UiB er læringsplattformen og navet i UiBs digitale læringsmiljø.

Medieproduksjoner

Medieproduksjoner

UiB har flere ressurser som tilbyr produksjonstjenester knyttet til audiovisuelle produksjoner, podcast og grafisk arbeid.

Digital eksamen

Digital eksamen

Her finner du veiledninger og ofte stilte spørsmål, både for administrativt og vitenskapelig ansatte som skal bruke Inspera og for studenter som skal ha digital skoleeksamen.

        Teaching and Learning in a Digital Age

         Your digital toolkit - Our best practices - Educational Theory - Excellence in Education

         https://talida.w.uib.no/