Hjem
UiB læringslab
MOOCS

Nettkurs

DigUiB samarbeider med fagmiljøene om å produsere åpne nettkurs (MOOCS). Er du interessert i å se nærmere på muligheten for å lage et nettkurs?

tre laptoper, den midterste har et bilde av en hjerne på skjermen og en sky bak.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Planlegging

Å lage et nettkurs kan være mer eller mindre arbeidskrevende, avhengig av hvilket ambisjonsnivå man legger seg på. Et godt sted å begynne vil være å tenke grundig igjennom målgruppen for kurset. Hvem retter man seg inn mot? Hvilke forkunnskaper har de og hva ønsker de å lære?

Deretter kan man begynne å planlegge kursdesignet. Et online kurs vil typisk gå over et antall uker, der hver uke gir kursdeltakerne et antall aktiviteter de skal igjennom - for eksempel en introduksjonstekst, en podcast eller en video, noe lesestoff, diskusjonsoppgaver og tester for progresjon (for eksempel multiple choice).

 

Plattform

Ved årsskiftet 2014/15 inngikk UiB partnerskap med Futurelearn. Futurelearn er eid av britiske Open University som har mer en 40 års erfaring med fjernundervisning.

Futurelearn kjennetegnes særlig av at de legger til rette for kontakt og diskusjon mellom alle som tar samme kurs, for å stimulere til mest mulig aktiv læring. Les mer om hvordan kursene på Futurelearn er lagt opp her.

Futurelearn har også en mal for kursdesign som kan fungere som en god veiledning til hvordan man legger opp et nettkurs. 

 

Tid til produksjon og gjennomføring

Hvis ditt fagmiljø ønsker å lage et nettkurs, er det viktig å ha satt av tid både til en produksjonsfase og til selve gjennomføringen av kurset. Det vil alltid være en styrke dersom faglærer er noe synlig med en kommentar eller i diskusjon med kursdeltakerne når kurset avvikles. Avhengig av ambisjonsnivå for innholdet i kurset, regner vi en planleggings- og produksjonstid på ca 8-9 måneder for et nettkurs. For varighet på selve kurset, anbefaler Futurelearn ca 3-4 uker. Varigheten på kurset kan ha betydning for hvor mange deltakere som klarer å gjennomføre. 

 

Rettighetsavklaringer

Det er viktig å huske på at alt materiale man ønsker å bruke i et nettkurs må være rettighetsklarert. Dette gjelder både litteratur, tekster, bilder og eventuelt annet man vil knytte til kurset. Du finner råd og retningslinjer for rettigheter til materiale som publiseres på nett her.  Universitetsbiblioteket kan også bistå i arbeidet med å rettighetsklarere materiale ved behov. 

 

Hjelp og støtte

DigUiB formidler kontakt og avtaler om publisering av nettkurs på Futurelearn og gir også veiledning, råd og praktisk hjelp i produksjonsarbeidet. Ta kontakt med DigUiBs lærings- og formidlingslab, dersom du ønsker å se nærmere på mulighetene for å lage et nettkurs.