Hjem
DigUiB

Nyhetsarkiv for DigUiB

Universitetet i Bergen tilbyr alle studenter, uavhengig av studieretning, emner i digital forståelse, kunnskap og kompetanse fra høsten. – Stor etterspørsel etter slik kompetanse i arbeidslivet.
Litteraturlistene kommer nå over i den digitale tidsalderen, slik at du med få tastetrykk kan hente inn referanser, gi studentene tilgang til listen via Mitt UiB og be om digitalisering til Litteraturkiosken.
– Med dette opplegget blir både den faglige og pedagogiske kvaliteten bedre, mener fagansvarlig Ingunn Lunde.
I dag fylte studenter fra UiB for første gang helt nye eksamenslokaler i Solheimsgaten. Et fast lokale for skoleeksamen skal bidra til å sikre gode arbeidsforhold for studentene og vil effektivisere arbeidet med planlegging og gjennomføring av eksamen ved UiB.
Det er ikke gitt at man kan eller bør overføre dagens skriftlige skoleeksamener til et heldigitalt format, fastslår en arbeidsgruppe ved MatNat. - Mye må gjøres, erkjenner prodekan for utdanning, Harald Walderhaug.
Er du interessert i hva som driver klimasystemet og klimaendringene, eller kunne du tenke deg å lære mer om hvordan man kan arbeide systematisk med å bedre arbeidshelsen i utviklingsland? Denne høsten byr på nye sjanser til å ta ett av UiBs åpne nettkurs.
Nye digitale læringsformer kan blåse liv i passive førelesingar. Forskerforum har publisert ei stor sak om innovativ undervising, der dei blant anna intervjuar førsteamanuensis Christian Jørgensen ved Institutt for biologi. Han har fått fleire prisar for undervisninga si.
Jens E. Kjeldsen er professor i retorikk. Se hvordan studentene inspirerer ham - og hvordan han inspirerer studentene!
Kurset er for undervisere ved UiB som ønsker å lage og legge ut på nett korte videoer som supplement til annen undervisning.
Universitetet i Bergen har snakket med fire forskere om de store utfordringene verden står overfor i årene fremover.
I 2016 skal universitetet erstatte Mi side med en ny læringsplattform, og seksti prosent av alle skriftlige skole-eksamener skal være digitale.
Kurstilbudene ved Program for universitetspedagogikk retter seg primært mot ansatte ved UiB. Høsten 2015 tilbys to kurs med særlig relevans for arbeidet med digital læring.
Ludvig Holbergs samlede verker ligger nå ute digitalt, gratis tilgjengelig for alle.
Høsten 2015 skal 11 emner være piloter for en ny læringsplattform ved UiB. Målet er å bygge en fleksibel og fremtidsrettet plattform som gir et godt digitalt rom for undervisere og studenter i deres undervisnings- og læringsprosesser.
Stadig flere studenter ved UiB får tilbud om å gjennomføre skoleeksamen digitalt på eget utstyr. Nysgjerrig på hvordan det går for seg?
Universitetet i Bergen skal nå tilby fleksible nettkurs (såkalte MOOCs) gjennom den britiske plattformen FutureLearn, med over 1 million nettstudenter verden over.
Dekan Asbjørn Strandbakken sender en digital julehilsen fra Det juridiske fakultet.