Hjem

Emosjons- & kognisjonsgruppen

Hovedinnhold

Mindfulness

Forskningsgruppeleder: Lin Sørensen

Kontakt:

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Jonas Liesvei 91

5009-Bergen

Forskningsgruppen klinisk kognitiv og affektiv nevrovitenskap fokuserer på hvordan vi som mennesker regulerer følelser og oppmerksomhetsressurser. Disse prosessene omfatter selv-regulerende evner som er viktige for fungering i skolen, jobb og sosial kommunikasjon. Vi bruker ulike metoder for å måle disse prosessene, som selv-rapportering (spørreskjema og intervju), kliniske og eksperimentelle testparadigmer, psykofysiologi (hjertefrekvensvariablitet) og fMRI (funksjonell magnetresonanstomografi). 

 

For mer informasjon, se den engelske nettsiden: https://www.uib.no/en/ecg