Hjem
Institutt for økonomi
MASTERSTUDIET I SAMFUNNSØKONOMI

Prisvinnende fokus på AirBnB og hotellmarkedet

Nora Svarstad Ytreberg ble tildelt Konkurransetilsynets pris for beste masteroppgave i konkurranseøkonomi.

Nora Ytreberg
– Å skrive masteroppgave for en bedrift eller forskningsinstitusjon gir et godt innblikk i arbeidslivet, sier den prisvinnende masterstudenten i samfunnsøkonomi Nora Svarstad Ytreberg.
Foto/ill.:
privat

Hovedinnhold

Ytreberg er tidligere student ved masterprogrammet i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen. Hun har undersøkt hvordan oppstarten av Airbnb i Norge har påvirket det norske hotellmarkedet i de største byene i Norge. 

– Mine funn viser at Airbnb konkurrerer til en viss grad med hotellene om kundene, og hotellene har svart på denne konkurransen ved å tilby lavere priser til forbrukerne, påpeker Ytreberg.

Tips til fremtidige masterstudenter

Ytreberg jobber i dag i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og opplever at mastergraden i samfunnsøkonomi har gitt henne relevant erfaring, særlig i å håndtere og analysere store datasett. Tiden som masterstudent ved Institutt for økonomi synes Nora var fin.

– Valgfagene var interessante og jeg opplevde de fleste underviserne som tilgjengelige og engasjerte. Jeg jobbet også som seminarleder på instituttet mens jeg var masterstudent – det vil jeg anbefale alle. Det er en deltidsjobb som både er relevant og morsom.

Har du et tips til fremtidige masterstudenter som vil lykkes med masteroppgaven?

– De bør prøve å skrive masteroppgave for en bedrift eller forskningsinstitusjon. Det gir et godt innblikk i arbeidslivet. Man trenger ikke ikke vente på en utlysning, det er som regel bare sende en mail med et konkret forslag til hva man kan skrive om, hvorfor det er relevant for dem, og hvorfor det vil være nyttig å for deg å skrive i samarbeid med dem.

Et aktuelt tema

Airbnb ble opprettet i USA i 2008, og fungerer som en markedsplass der privatpersoner kan leie ut sine private boliger. Det regjeringsoppnevnte delingsøkonomiutvalget under ledelse av professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Institutt for økonomi (UiB) så blant annet på hvordan plattformer som Airbnb fungerte i det norske markedet. Utvalget foreslo å skattelegge denne typen plattformer både av hensyn til hotellnæringen og for å hindre vridninger i arbeidsmarkedet. Dette forslaget fikk gjennomslag, og ble inkludert i statsbudsjettet 2018.