Hjem
Institutt for økonomi
Departemental arbeidsgruppe

Professor Tommy Staahl Gabrielsen oppnevnt i arbeidsgruppe som skal se på prisdiskriminering i dagligvarebransjen

Regjeringen skal ta stilling til om det skal innføres restriksjoner på hvor store forskjeller det kan være i daglivarekjedenes innkjøpspriser, og Nærings- og fiskeridepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvilke virkninger slike restriksjoner kan ha.

Handlevogn i dagligvarebutikk
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto, Colourbox

Hovedinnhold

I oktober i år satte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ned arbeidsgruppen som skal se nærmere på mulige konsekvenser av å innføre restriksjoner på forskjellige innkjøpspriser. Av arbeidsgruppens mandat fremgår at det skal gis faglig innspill og økt innsikt i sannsynlige virkninger av å innføre restriksjoner med tanke på forbrukervelferd, men også virkninger i forhold til konkurranse mellom eksisterende dagligvarekjeder og sannsynligheten for etablering av nye dagligvarekjeder skal vurderes. 

Professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Institutt for økonomi er en av tre fagpersoner som inngår i arbeidsgruppen. I tillegg til Gabrielsen inngår professorene Tore Nilssen (Universitetet i Oslo, leder) og Espen R. Moen (BI). Fristen for innlevering av rapporten er 17. januar 2020, der arbeidsgruppen også skal gi sine anbefalinger til regjeringen.