Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Departemental arbeidsgruppe

Professor Tommy Staahl Gabrielsen oppnevnt i arbeidsgruppe som skal se på prisdiskriminering i dagligvarebransjen

Regjeringen skal ta stilling til om det skal innføres restriksjoner på hvor store forskjeller det kan være i daglivarekjedenes innkjøpspriser, og Nærings- og fiskeridepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvilke virkninger slike restriksjoner kan ha.

Handlevogn i dagligvarebutikk
Photo:
Illustrasjonsfoto, Colourbox

Main content

I oktober i år satte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ned arbeidsgruppen som skal se nærmere på mulige konsekvenser av å innføre restriksjoner på forskjellige innkjøpspriser. Av arbeidsgruppens mandat fremgår at det skal gis faglig innspill og økt innsikt i sannsynlige virkninger av å innføre restriksjoner med tanke på forbrukervelferd, men også virkninger i forhold til konkurranse mellom eksisterende dagligvarekjeder og sannsynligheten for etablering av nye dagligvarekjeder skal vurderes. 

Professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Institutt for økonomi er en av tre fagpersoner som inngår i arbeidsgruppen. I tillegg til Gabrielsen inngår professorene Tore Nilssen (Universitetet i Oslo, leder) og Espen R. Moen (BI). Fristen for innlevering av rapporten er 17. januar 2020, der arbeidsgruppen også skal gi sine anbefalinger til regjeringen.