Hjem
Institutt for økonomi
Ny lov om universiteter og høgskoler

"Aune-utvalgets uheldige hybridmodell"

Dekan Jan Erik Askildsen med innlegg i Khrono om Aune-utvalgets forslag om enhetlig ledelse og departementsoppnevnt styreleder når rektor er valgt.

Professor og dekan Jan Erik Askildsen
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Askildsen, som er dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og professor i samfunnsøkonomi, mener at en ekstern styreleder innebærer at det man ønsker å oppnå med valgt rektor i stor grad forsvinner i hybridmodellen Aune-utvalget foreslår. Han peker også på at overtakelse av et administrativt ansvar er ikke kompenserende for en styrelederrolle som balanseres av en ansatt direktør.

Les innlegget som var publisert i Khrono 28. februar.