Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny lov om universiteter og høgskoler

"Aune-utvalgets uheldige hybridmodell"

Dekan Jan Erik Askildsen med innlegg i Khrono om Aune-utvalgets forslag om enhetlig ledelse og departementsoppnevnt styreleder når rektor er valgt.

Professor og dekan Jan Erik Askildsen
Photo:
Universitetet i Bergen

Main content

Askildsen, som er dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og professor i samfunnsøkonomi, mener at en ekstern styreleder innebærer at det man ønsker å oppnå med valgt rektor i stor grad forsvinner i hybridmodellen Aune-utvalget foreslår. Han peker også på at overtakelse av et administrativt ansvar er ikke kompenserende for en styrelederrolle som balanseres av en ansatt direktør.

Les innlegget som var publisert i Khrono 28. februar.