Hjem
Institutt for økonomi
Disputas

Nina Serdarevic

Nina Serdarevic disputerer 7. mai 2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Economic Experiments and Moral Sentiments"

Prøveforelesning

7. mai, kl. 12.00 - 12.45 

Oppgitt tema: "Tittel: "Adam Smith, sympathy and public policy""

Disputas

7. mai, kl. 14.00 - 17.00

Opponenter:

Første opponent: Maria Pia Paganelli, Institutt for økonomi, Trinity University

Andre opponent: Jo Thori Lind, Institutt for økonomi, Universitetet i Oslo

Komiteleder: Kjell Erik Lommerud, Institutt for økonomi, UiB

Prøveforelesningen og disputasen ledes av Ståle Knudsen

 

Opponent ex auditorio melder seg per epost til anna.enerstvedt@uib.no innen 15:30 den 7. mai. Andre spørsmål kan også sendes hit.

Det vil arrangeres et møte etter disputasen hvor publikum kan møte kandidaten digitalt.