Hjem
Institutt for økonomi
Disputas

Ragnar Hjellset Alne disputerer

Ragnar Hjellset Alne disputerer 21. mai 2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

 

Avhandlingens tittel: "Empirical Essays on Welfare, Education, and Labor Market Outcomes".

Pressemelding og lenke for deltagelse på disputas (zoom webinar): Individers helse, utdanning og arbeidsmarkedsutfall | Nye doktorgrader | UiB.

Oppgitt tema: Young People Not in Employment, Education or Training: Evidence and Implications for Labor Market Policy

Opponenter:

  • Første opponent: Professor Mari Rege, University in Stavanger Business School
  • Andre opponent: Professor Johan Vikström, IFAU - The Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy.

Komiteleder: Julie Riise, Institutt for økonomi, UiB

Prøveforelesningen og disputasen ledes av settedekan Peter Andersen ved Institutt for geografi

 

Opponent ex auditorio melder seg per epost til Hanne.Gravermoen@uib.no innen 12:00 den 21. mai. Andre spørsmål kan også sendes hit.

 

Det vil arrangeres et møte etter disputasen hvor publikum kan møte kandidaten digitalt.