Hjem
Institutt for økonomi
Ny doktorgrad

Familieliv og sykefravær

Kunnskap om arbeidstakeres sykefravær og sammenhengen mellom barn og foreldres sosiale og økonomiske posisjon er begge tema i ny doktorgrad.

Hovedinnhold

Karsten Marshall Elseth Rieck disputerer fredag 15. februar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Essays on aspects of the welfare state: Sickness Absence and Intergenerational Earnings Mobility".

Hovedtemaet i avhandlingen er å øke kunnskapen om arbeidstakeres sykefravær. To av artiklene utforsker konsekvensene av å stifte familie i så måte, og en tredje utforsker hvorvidt syefraværet blir påvirket av sykefraværet til kolleger.

I det andre temaet tar Elseth Rieck for seg i hvilken grad barns sosiale og økonomiske posisjon i livet er et uttrykk for foreldrenes posisjon.

Karsten Marshall Elseth Rieck har mastergrad i samfunnsøkonomi fra UIB, og disputasen finner sted i Ulrike Pihls hus, Auditoriet, kl. 13.15.

Les doktorgradspressemeldingen her.