Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Familieliv og sykefravær

Kunnskap om arbeidstakeres sykefravær og sammenhengen mellom barn og foreldres sosiale og økonomiske posisjon er begge tema i ny doktorgrad.

Main content

Karsten Marshall Elseth Rieck disputerer fredag 15. februar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Essays on aspects of the welfare state: Sickness Absence and Intergenerational Earnings Mobility".

Hovedtemaet i avhandlingen er å øke kunnskapen om arbeidstakeres sykefravær. To av artiklene utforsker konsekvensene av å stifte familie i så måte, og en tredje utforsker hvorvidt syefraværet blir påvirket av sykefraværet til kolleger.

I det andre temaet tar Elseth Rieck for seg i hvilken grad barns sosiale og økonomiske posisjon i livet er et uttrykk for foreldrenes posisjon.

Karsten Marshall Elseth Rieck har mastergrad i samfunnsøkonomi fra UIB, og disputasen finner sted i Ulrike Pihls hus, Auditoriet, kl. 13.15.

Les doktorgradspressemeldingen her.