Hjem
Institutt for økonomi

Den alvorlige økonomiske krisen ikke grunnlag for dommedagsprofetier

Den pågående økonomiske krisen er dyp og ikke forutsett, men det er ingen grunn til å mene at den er koblet til klima-, olje-, råstoff- eller matkriser i verden. Om noen år er økonomien tilbake på sporet igjen.

Hovedinnhold

Det er professor Eirik S. Amundsen ved Institutt for økonomi som sier dette i et intervju i den danske avisen Information. Amundsen er medlem av det danske regjeringsoppnevnte formannskapet for De Økonomiske Råd i Danmark. Populært kalles formennene ”de økonomiske vismænd”.

Intervjuet stod på trykk i Information 13. juni i år.