Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Den alvorlige økonomiske krisen ikke grunnlag for dommedagsprofetier

Den pågående økonomiske krisen er dyp og ikke forutsett, men det er ingen grunn til å mene at den er koblet til klima-, olje-, råstoff- eller matkriser i verden. Om noen år er økonomien tilbake på sporet igjen.

Main content

Det er professor Eirik S. Amundsen ved Institutt for økonomi som sier dette i et intervju i den danske avisen Information. Amundsen er medlem av det danske regjeringsoppnevnte formannskapet for De Økonomiske Råd i Danmark. Populært kalles formennene ”de økonomiske vismænd”.

Intervjuet stod på trykk i Information 13. juni i år.