Hjem
Institutt for økonomi
Kronikk

Hvordan kan vi styrke konkurranseevnen?

Ny kronikk tar opp en del prinsipielle spørsmål om i hvilken grad manglende konkurranseevne kan sies å være årsaken til arbeidsledighet o.l.

Hovedinnhold

Professor Eirik S. Amundsen ved Institutt for økonomi drøfter sammen med sine kolleger i De Økonomiske Råd ulike tiltak som kan virke inn på et lands konkurranseevne i en kronikk i danske Berlingske Tidendes magasin Politiko den 16. februar i år.

Amundsen er medlem av det danske Folketingsoppnevnte formannskapet for De Økonomiske Råd i Danmark. Populært kalles formennene ”de økonomiske vismænd".