Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kronikk

Hvordan kan vi styrke konkurranseevnen?

Ny kronikk tar opp en del prinsipielle spørsmål om i hvilken grad manglende konkurranseevne kan sies å være årsaken til arbeidsledighet o.l.

Main content

Professor Eirik S. Amundsen ved Institutt for økonomi drøfter sammen med sine kolleger i De Økonomiske Råd ulike tiltak som kan virke inn på et lands konkurranseevne i en kronikk i danske Berlingske Tidendes magasin Politiko den 16. februar i år.

Amundsen er medlem av det danske Folketingsoppnevnte formannskapet for De Økonomiske Råd i Danmark. Populært kalles formennene ”de økonomiske vismænd".