Hjem
Institutt for økonomi
News

Professor Eirik S. Amundsen i klimadebatt med EU-kommisær Connie Hedegaard

Den 24. oktober deltar professor Eirik S. Amundsen på arrangementet Den gröna sessionen: Öresund i Europa

viser utsikt mot en by og utsikt mot sjøen
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Både Sverige og Danmark har ambisiøse klimamål: Den danske klimakommisjonen jobber for at Danmark skal være helt uavhengig av fossilt brennstoff innen 2050, og Sverige skal innen den samme perioden kutte helt ut veksthusgasser. I Øresundsregionen tilrettelegges det for el-bilisme og sykkel, og det er en stor satsning på kollektivtransport.

Sammen med EU-kommisærene Connie Hedegaard og Cecilia Malmström fra hhv Danmark og Sverige, og nasjonaløkonom ved Institutet för Näringslivsforskning, Tino Sanandaji skal professor Eirik S. Amundsen delta i et panel.

Temaet som skal diskuteres vil være hvordan Öresundsregionen kan bli en forgjenger i Europa på å kombinere økologisk og sosial bærekraft med økonomisk tilvekst. 

En miljømessig omlegging av industrisektoren er en stor utfordring og krever økonomiske insitament, og migrasjon/integrasjon er nøkkelord for å etablere et sosialt og kraftfullt samarbeid i regionen. Hvordan en skal ivareta mangfoldet i regionen, og hvordan aspekter av samholdet kan være motorer i tilveksten er viktige spørsmål panelet skal diskutere.