Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Professor Eirik S. Amundsen i klimadebatt med EU-kommisær Connie Hedegaard

Den 24. oktober deltar professor Eirik S. Amundsen på arrangementet Den gröna sessionen: Öresund i Europa

viser utsikt mot en by og utsikt mot sjøen
Photo:
Colourbox

Main content

Både Sverige og Danmark har ambisiøse klimamål: Den danske klimakommisjonen jobber for at Danmark skal være helt uavhengig av fossilt brennstoff innen 2050, og Sverige skal innen den samme perioden kutte helt ut veksthusgasser. I Øresundsregionen tilrettelegges det for el-bilisme og sykkel, og det er en stor satsning på kollektivtransport.

Sammen med EU-kommisærene Connie Hedegaard og Cecilia Malmström fra hhv Danmark og Sverige, og nasjonaløkonom ved Institutet för Näringslivsforskning, Tino Sanandaji skal professor Eirik S. Amundsen delta i et panel.

Temaet som skal diskuteres vil være hvordan Öresundsregionen kan bli en forgjenger i Europa på å kombinere økologisk og sosial bærekraft med økonomisk tilvekst. 

En miljømessig omlegging av industrisektoren er en stor utfordring og krever økonomiske insitament, og migrasjon/integrasjon er nøkkelord for å etablere et sosialt og kraftfullt samarbeid i regionen. Hvordan en skal ivareta mangfoldet i regionen, og hvordan aspekter av samholdet kan være motorer i tilveksten er viktige spørsmål panelet skal diskutere.