Hjem
Institutt for økonomi
News

Lavere sykefravær i usikkert jobbmarked

Fersk forskning fra Institutt for økonomi ved UiB og Uni Rokkansenteret viser at et usikkert arbeidsmarked leder til lavere sykefravær.

Helsearbeider går nedover en korridor og ruller på en tralle
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Når arbeidsmarkedet oppfattes som usikkert, går sykefraværet ned. Dette viser en studie gjennomført av Espen Bratberg, professor ved Insitutt for økonomi og forskningsleder ved Uni Rokkansenteret, Karin Monstad.

Studiet tar for seg Terra-krisen som i 2007 rammet offentlig sektor i flere norske kommuner. Disse kommunene hadde investerte i finansielle produkter med høy risiko, og ble plutselig presentert for store regninger på grunn av finanskrisen som var i ferd med å utvikle seg.

 

Lavere sykefravær i kjølvannet av Terra-krisen

– Den såkalte Terra-skandalen kom som et sjokk for de ansatte i kommunene. Det var stor oppmerksomhet i media, og faren og frykten for nedbemanning var reell, sier professor Espen Bratberg ved Institutt for økonomi.

Bratberg og Monstad sammenliknet utviklingen av sykefraværet i kommunene som ble rammet av krisen med kommuner som var upåvirket. Det som kom frem var en nedgang i sykefraværet for de kriserammede kommunene. Når det gjaldt ansatte i privat sektor, så fant de ingen tilsvarende effekter. Dette støtter opp under resultatene, siden det var kommuneøkonomien som ble direkte rammet.

 

Se innslag med Monstad og Bratberg i Dagsrevyen (13.01.2014)

 

Jakten på årsaken til høyt sykefravær

Studiet inngår i et tverrfaglig forskningsprosjekt som ble gjennomført i perioden 2008-2013 og som tok for seg årsaker til sykefravær og uføretrygding. Prosjektet var ledet av førsteamanuensis Astrid Grasdal ved Institutt for økonomi. Siden vi i Norge har et sykefravær som er blant de høyeste i verden, er det viktig å forske på hvilke faktorer som påvirker sykefraværet. Prosjektet fikk støtte fra Forskningsrådets program for sykefravær, arbeid og helse.

 

Les hele Bratberg og Monstads artikkel «Worried Sick? Worker Response to a Financial Shock»

 

En disiplinerende effekt?

Ifølge Bratberg viser erfaring og forskning at sykefraværet går ned når arbeidsledigheten øker, men det er diskusjon rundt mekanismene.

– Et vanlig synspunkt er at sykefraværet går opp i slike situasjoner, siden utrygg jobbsituasjon har en negativ helseeffekt.  Det finnes studier som viser at omstrukturering og nedbemanning kan gi negative helseeffekter på sikt. Samtidig er det altså tendenser til at sykefraværet reduseres i nedgangstider, uten at en har kunnet påvise at dette skyldes at sammensetningen av arbeidsstyrken endres. Våre resultater samsvarer med dette, sier Bratberg.

Man kunne tenke seg at arbeidsgiver vil sette i gang motiverende tiltak i perioder med usikkert arbeidsmarked som vil kunne ha positiv innvirkning på sykefraværet. Men det som er så interessant med Terra-krisen er at den kom så brått på at dette er lite trolig.

 

Fravær fra jobb må gi konsekvenser

Bratberg påpeker at det ikke er noe direkte økonomisk tap ved sykefravær i Norge, og at arbeidstakere er beskyttet mot oppsigelse under sykdom.  Likevel kan det tenkes at usikkerhet rundt arbeidsplassen gjør en mer forsiktig med sykefraværet.

- Vi anbefaler selvsagt ikke mer frykt på jobben for å få ned sykefraværet. Men resultatene våre viser at når arbeidstakere står overfor konsekvenser av å være borte, så går fraværet ned. Skal vi få varig nedgang i sykefraværet, må det gjøres noe med den økonomiske kompensasjonen ved sykefravær.