Hjem
Institutt for økonomi
Trygdeøkonomi

Trygd som gode og bekymring?

Kjell Vaage og Espen Bratberg fra Institutt for økonomi og Gruppe for trygdeøkonomi bidrar under forskningsrådets formidlingskonferanse for programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM).

Uskarpt bilde av bygning med NAV-logo
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein

Hovedinnhold

4. februar arrangerte Forskningsrådet formidlingskonferansen Trygd som gode og bekymring?. Her ble resultater fra trygdeforskningsprosjekter i programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) presentert.

 

Blant bidragsyterne fant vi professor ved Institutt for økonomi Espen Bratberg, med innlegget Syk av bekymring? Ansattrespons på finanskrisen. Her la han frem et studie gjennomført sammen med Karin Monstad som tar for seg Terra-krisen fra 2007 og innvirkningen denne hadde på sykefraværet i de rammede kommunene. Det viste seg at usikkerheten i arbeidsmarkedet førte til at sykefraværet gikk ned.

 

Les mer om Monstad og Bratbergs studie.

 

Professor ved Institutt for økonomi Kjell Vaage holdt et innlegg med tittelen Generasjonssammenhenger i uføretrygd. I en studie gjennomført av Vaage i samarbeid med Øivind Nilsen fra NHH og Espen Bratberg kommer det frem at jo lengre et barn bor sammen med en uføretrygdet forelder, jo større er sannsynligheten for at barnet selv blir uføretrygdet.

 

Bratberg og Vaage inngår i Gruppe for trygdeøkonomi. Denne gruppen er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) for perioden 2010-2015 og er en integrert del av Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen. Gruppe for trygdeøkonomi har som målsetting å utføre og stimulere til forskning på samfunnsøkonomiske problemstillinger omkring effekter av trygdesystemet.

 

Professor ved Institutt for økonomi og programstyreleder Alf Erling Risa åpnet og avsluttet konferansen.