Hjem
Institutt for økonomi
News

– Nav-reformen ble for omfattende

Tiden er kommet for evaluering av Nav-reformen, og professor Arild Aakvik er medforfatter på en uavhengig rapport utarbeidet av Uni Research Rokkansenteret. Det viste seg at sammenslåingen av den tidligere Trygdeetaten, Aetat og den kommunale sosialtjenesten ble svært omfattende.

Uskarpt bilde av bygning med NAV-logo
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein

Hovedinnhold

Høsten 2006 ble Nav-reformen rullet ut i de første norske kommunene. Et av hovedmålene var å få flere mennesker i arbeid og færre på stønad.

 

Nå er tiden kommet for evaluering. To uavhengige rapporter fra Frischsenteret og Uni Research Rokkansenteret er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og utgjør siste del i Forskningsrådets omfattende evaluering av reformen.

 

– En altfor omfattende reform

 

Professor Arild Aakvik ved Institutt for økonomi er medforfatter på rapporten utarbeidet ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen.

 

- Mange land har tenkt tanken at det kan være en fordel å samlokalisere ulike tjenester under ett tak, men få har gått så langt som Norge. Reformen med å slå sammen den tidligere Trygdeetaten, Aetat og den kommunale sosialtjenesten ble svært omfattende, og kanskje var det å gape for høyt, spesielt i større kommuner, sier han.

 

Generalistkompetanse versus spesialkompetanse

 

Med Nav ønsket man å gi folk med kompliserte behov et bedre tilbud.

 

- Nav skulle utvikle ansatte med generalistkompetanse som var rustet til å hjelpe folk med sammensatte problemer, men dette gikk fort på bekostning av folk med enklere behov som trenger oppfølging fra ansatte med spesialkompetanse. Fortsatt er det slik at de fleste brukerne tilhører den siste gruppen, sier Aakvik.

 

Les hele artikkelen i Aftenposten om evalueringen av Nav-reformen

 

Les working paper, 4-2014. Uni Research Rokkansenteret: Arild Aakvik, Karin Monstad og Tor Helge Holmås. Evaluating the Effect of a National Labour and Welfare Administration Reform (Nav-reform) on Employment, Social Insurance and Social Assistance.