Hjem
Institutt for økonomi
Nyhet

Milliontildeling til forskertalentet Katrine Vellesen Løken

Førsteamanuensis Katrine Vellesen Løken ved Institutt for økonomi er en av forskerne ved UiB som har fått milliontildeling gjennom FRIPRO-programmet for unge forskertalenter. Vi gratulerer!

Fengsel
Hva er de sosiale kostnadene av fengsling?
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

Tildelingen er knyttet til prosjektet "The Social Costs of Incarceration".

 

Andelen av befolkningen i fengsel er økende i mange land, inkludert Norge. De vanligste argumentene for å sende folk i fengsel er straff, avskrekkende effekt og rehabilitering. Selv om dette er viktige grunner er det en grunn som ofte blir oversett. Hva er effekten av fengsling på familien og nettverket rundt den som straffes?

 

Dette prosjektet skal se på de sosiale kostnadene av fengsling. En utfordring når man skal undersøke dette er at det ikke er tilfeldig hvem som begår kriminalitet og ender i fengsel: Personer som ender i fengsel og deres familie og nettverk skiller seg fra andre personer langs mange observerbare og ikke-observerbare karakteristika.

 

Ideen bak prosjektet vårt er å bruke det faktum at saker i rettssystemet i Norge er tilfeldig fordelt blant dommere. Samtidig har det blitt dokumentert i andre rettssystemer at noen dommere systematisk dømmer strengere enn andre, gitt like saker. Denne variasjonen i dommerstrenghet vil da gi tilfeldig variasjon med tanke på hvem som havner i fengsel og lengden på fengselsstraffen.

 

Ved å bruke variasjonen i fengsling som kommer fra den tilfeldige fordelingen av saker til dommere vil vi se på en rekke spørsmål relater til kostnader og fordeler med fengsling. Vi vil se nærmere på 4 delprosjekter:

(1)   effekten av fengsling på gjentakende kriminalitet når fangen slipper ut, hvordan det går i arbeidsmarkedet og helsen til fangen etter at en slipper ut;

(2)   den kortsiktige og langsiktige effekten på barns utvikling, familiestrukturen og familiens økonomi av å ha et familiemedlem i fengsel;

(3)   hvordan kriminalitet overføres mellom generasjoner, og

(4)   påvirkningen fra venner, arbeidsplass, familie og naboer på sannsynligheten for å begå kriminelle handlinger