Hjem
Institutt for økonomi
Kvinnedagen

Tidligere barnehage og mindre husarbeid

I anledning Kvinnedagen har NHO bedt professor Katrine Løken og postdoktor Julian V. Johnsen ved Institutt for økonomi om å evaluere forskningen på årsakssammenhenger mellom familiepolitikk og likestilling i arbeidslivet, og å komme med forslag til ny familiepolitikk som kan sikre høy yrkesdeltagelse og bedre kvinners karrieremuligheter.

Mor i arbeid

Hovedinnhold

Professor Katrine Løken og postdoktor Julian V. Johnsen har i anledning Kvinnedagen lagt frem rapporten Likestilling og framtidens familiepolitikk der de fremmer forslag til ny familiepolitikk som skal gjøre det lettere for kvinner å delta i arbeidslivet og sikre gode karrieremuligheter. 

I rapporten blir følgende fem punkter anbefalt:

  1. Kutt kontantstøtten.
  2. Gi foreldre tilgang til barnehage med en gang den betalte fødselspermisjonen løper ut.
  3. Åpne opp muligheten for å bytte deler av den ikke-kvoterte fødselspermisjon mot barnehageplass allerede fra 9 måneders alder.
  4. Legge til rette for subsidiert barnepass også i perioden utenom normal arbeidstid.
  5. Subsidiere andre tjenester i hjemmet som avlaster oppgaver der kvinner i dag har hovedansvaret (vaskehjelp, innkjøp, hjelp til henting/levering i barnehagen).

Forfatterene peker på at forslag 1 og 2 støttes av forskning og bør prioriteres. De tre resterende forslagene bør utredes nærmere før innføring. 

Løken og Johnsen var selv i Stockholm på kvinnedagen der de presenterte enda en ny rapport om familiepolitikk og likestilling i nordiske land. Den svenske likestillingsministeren Åsa Regnér deltok i panelet som diskuterte rapporten.