Hjem
Institutt for økonomi

Vitenskapelig ansatte ved Institutt for økonomi

Egil Kjerstads bilde

Egil Kjerstad

Professor, II, og Forskningsleder, Helsetjenester og helseøkonomi, NORCE

Institutt for økonomi

  • +47 55 58 92 15

egil.kjerstad@uib.no