Hjem
Eiendomsavdelingen
Campus og bygg

Driftsområde 4 (Årstadvollen)

Hovedinnhold

 

Det medisinsk - odontologiske fakultet

Areal tilhørende Driftsområde 4 (alfabetisk rekkefølge).

Byggnr.ByggM2
410Haukelandsbakken 27, Vivarium, dyrestall2496,56
406Haukelandsveien 28, AHH8855,49
405Jonas Lies vei 67, Studenthuset Haukeland1181,33
408Jonas Lies vei 91, BBB34208,01
420Kalfarveien 59, Fagertun barnehage669,3
421Kalfarveien 76, Hansahallene4474,01
430Svaneviksveien 40, Solhaug1489,8
401Årstadveien 17, Alrek helseklynge12495
411Årstadveien 19, Odontologibygget16153,22
403Årstadveien 21, O. Danielsens hus5110,6