Hjem
Eiendomsavdelingen

Mål for Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen har en strategi fra 2014 - 2018 (forlenget til revidering 2020). Fokusområdene og målene danner grunnlag for de strategier og handlingsplaner Eiendomsavdelingen har utarbeidet.

Bilde
Foto/ill.:
EIA

Hovedinnhold

 

Fokusområder og hovedmål:

Fysisk arbeidsmiljø

  • Eiendomsavdelingen skal levere et godt fysisk arbeidsmiljø for ansatte, studenter og øvrige brukere

Eiendomsforvaltning og tjenesteleveranser

  • Eiendomsavdelingen skal ha tydelige og kommuniserbare kvalitetsmål på de tjenestene som leveres.
  • Eiendomsavdelingen skal gjennom eiendomsforvaltning legge til rette for god ressursutnyttelse og effektiv arealbruk.

Service

  • Eiendomsavdelingen skal håndtere sine brukere på en god måte

Organisasjon, ledelse, HMS

  • Eiendomsavdelingen skal ha høy kompetanse, godt samspill mellom ansatte, effektive arbeidsprosesser og eksternt samarbeid for å nå Universitetets felles mål
  • Eiendomsavdelingen skal forebygge uønskede hendelser og ha høy oppmerksomhet på helse, miljø og sikkerhet for ansatte og studenter.

Omgivelser

  • Eiendomsavdelingen skal bidra til at Universitetet er en god partner for byen.