Hjem
Eiendomsavdelingen

Mål og strategi

Eiendomsavdelingen har en revidert strategi som går fra 2022 - 2030. Fokusområdene og målene danner grunnlag for Eiendomsavdelingens handlingsplaner.

Bilde
Foto/ill.:
EIA

Hovedinnhold

Fokusområder og hovedmål:

Fysisk arbeidsmiljø

  • Eiendomsavdelingen skal levere arealer som underbygger kjernevirksomhet av høy kvalitet for studenter, ansatte og øvrige brukere.

Eiendomsforvaltning og tjenesteleveranser

  • Det skal foreligge overordnede kvalitetsmål på de tjenestene som Eiendomsavdelingen leverer.
  • Eiendomsavdelingen skal være en profesjonell eiendomsforvalter og byggherre.
  • Eiendomsavdelingen skal effektivisere eiendomsforvaltningen og bedre fellestjenestene som støtter kjernevirksomheten gjennom digitalisering / digital transformasjon.

Organisasjon, ledelse, HMS

  • Eiendomsavdelingen skal ha en effektiv organisasjon med riktig kompetanse, tverrfaglig samarbeid og tilstrekkelig ressurser tilpasset oppgavene.
  • Eiendomsavdelingen skal forebygge uønskede hendelser og ha høy oppmerksomhet på Helse, miljø og sikkerhet (HMS) for egne ansatte, brukere og leverandører.

Klima, miljø og omgivelser

  • Eiendomsavdelingen skal være en pådriver for at UiB når sine klima og miljømål.
  • Eiendomsavdelingen skal være en god samarbeidspartner.