Hjem
Eiendomsavdelingen

Realfagbygget

Adresse: Allégaten 41. Funksjon: Huser deler av Det mat.nat.fakultet. Arkitekt: Harald Ram Østgaard. Byggår: 1977. Verneklasse: 1.

Hovedinnhold

Du kan ikke se det fra månen, men Realfagbygget er en UiB-bygning som sees klart og tydelig fra de syv fjell. Da arbeidet startet på 1970-tallet, var det den største byggesaken i universitetets historie, og med sine 47.000 kvadratmeters bruksflate er det en av de største enkeltstående bygningene i Norge.

Realfagbygget er et godt eksempel på arkitekturstilen brutalisme, faktisk i den grad at det er på den internasjonale listen til Docomomo over modernismens sentrale verk. Bygget har likhetstrekk med både moderne japansk arkitektur og Le Corbusier sine bygninger fra 1950-tallet. Arkitekten har overbetont konstruksjonen på utsiden med digre betongelementer,mens landskapsarkitekt Endre Vik sørget for at omgivelsene rundt bygget danner en overgang til det gamle villastrøket.

Apropos:
Egentlig skulle Realfagbygget ha vært synlig både fra Laksevåg og fra Festplassen. Et av arkitektforslagene som lenge ble vurdert var nemlig en serie blokker på 15-16 etasjer som skulle bølge over høyden, men verken Bergen byplanråd eller de økonomisk ansvarlige lot seg overbevise om at dette var en god løsning.