Hjem
Eiendomsavdelingen

Om Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen skal gjennom planlegging og daglig forvaltning, sikre at Universitetet i Bergen og tilsluttede virksomheter sine behov for arealer, bygninger, bygningsteknisk infrastruktur, uteområder og drift av dette blir oppfylt.

Bilde
Foto/ill.:
EIA

Hovedinnhold

Avdelingens ansvarsområder

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og utearealet.

Eiendomsavdelingen utfører i tillegg en rekke servicetjenester overfor UiBs studenter, ansatte og publikum – f.eks. post- og transporttjenester, administrasjon av adgangskort, utleie av lokaler, utleie av velferdshytter, parkering mm.

Fakta om avdelingen

  • Eiendomsavdelingen er en del av sentraladministrasjonen ved UiB

  • Eiendomsavdelingen er ledet av eiendomsdirektøren og er organisert i Drift, Prosjekt, Fagstøtte & Stab, Større satsinger.
  • Avdelingen har ca. 100 ansatte i hel og deltidsstillinger (ca. 95 årsverk)

  • Avdelingen har kompetente medarbeidere innen en rekke fagområder og disse har sin arbeidsplass spredt rundt på universitetsområdet

  • Avdelingens administrasjon holder til i Christies gate 13, 5.et., mens de enkelte driftsenhetene er lokalisert innenfor sine driftsområder

  • Eiendomsavdelingen forvalter UiBs egen bygningsmasse, men også en del innleide arealer