Hjem
Eiendomsavdelingen

BB-bygget

Adresse: Jonas Lies vei 91. Funksjon: Bygg for biologiske basalfag. Arkitekt: Arkitektene Narud, Stokke og Wiig. Byggår: 1998-2003. Verneklasse: Ingen.

Hovedinnhold

Tett opp til Haukeland universitetssjukehus, på en tomt som selv arkitektene betegnet som «usedvanlig vanskelig og trang», ligger Bygg for biologiske basalfag. Hele 180.000 kubikkmeter med fjell måtte sprenges ut for å få plass til det hesteskoformede bygget i betong, sink, glass og stål.

Nærheten til Haukeland er viktig siden mye av legeutdanningen foregår i BBB, som også er forbundet til sykehuset med en gangbro i tredje etasje. Bygningen huser prekliniske institutter, samt Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

Planene for å utvide de prekliniske instituttene ble lagt allerede i 1989, men etter hvert fant man ut at det ville være best å reise et nytt bygg.

BB-bygget er oppført i lys betong med en fasadekledning i sink. Denne blir, i likhet med mange andre elementer i fasadene, mørkere etterhvert som den blir utsatt for klimapåvirkning.

Apropos:
Kunstbudsjettet for BB-bygget var på hele syv millioner kroner. Blant annet er det anlagt to japanske hager i tilknytning til bygget, laget av kunstneren og zen-munken Shunmyo Masuno.