Hjem

Eiendomsavdelingen

Kjernefysisk laboratorium

Adresse: Allégaten 70. Funksjon: Van de Graaff-generator. __ Arkitekt:Egill Reimers. Byggår: 1950. Verneklasse:1.

Mange tror kanskje at denne karakteristiske kuppelen på enden av Nygårdshøyden er et astronomisk observatorium. Sannheten er at den er én del unikum og én del vitenskapsmuseum, for her befinner verdens eneste Van de Graaff-generator i friluft seg. Maskinen ble bygget av Christian Michelsens institutt i 1950, ser litt ut som en stor spring!ær, og tar opp størstedelen av bygningen.

En Van de Graa$-generator brukes til å produsere svært høye spenninger, og UiBs versjon kan produsere 1,5 millioner volt til aksellerering av partikler. Studenter og forskere beskyttes mot den radioaktive strålingen av murer bygd av parafinblokker. Etter en brann i 1956 måtte generatoren bygges på nytt, og i 1968 måtte bygningen armeres med mer betong for å minske strålingen etter at et annet bygg ble reist ikke mange meterne unna. I dag brukes generatoren kun til undervisning.


Apropos:
De elektroniske instrumentene som styrer generatoren, mange med russiske
radiorør som viktig del, er alle laget ved UiB. Generatoren startes med en liten, kløverformet nøkkel.