Hjem

ENUMATH 2017

Hovedinnhold

View over Voss

 

ENUMATH 2017

Voss, Norway

25-29 September 2017

University of Bergen

 

Click here for the english version of the web page.

Den lokale organisasjonskomiteen er glad for å ønske deg velkommen til ENUMATH 2017 konferansen som skal avholdes i Voss, 25 til 29 september 2017, i regi av Universitetet i Bergen. For detaljert informasjon se på den engelske versionen av nettsiden.

European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications (ENUMATH) konferanser er et forum for diskusjon av grunnleggende aspekter og nye trender i numerisk matematikk og utfordrende vitenskapelige og industrielle applikasjoner på det høyeste nivået av internasjonal ekspertise. De startet i Paris i 1995. Påfølgende ENUMATH konferanser ble holdt ved universitetene i Heidelberg (1997), Jyvaskyla (1999), Ischia Porto (2001), Prague (2003), Santiago de Compostela (2005), Graz (2007), Uppsala (2009), Leicester (2011), Lausanne (2013), and Ankara (2015).

Vi ser frem til å ønske deg velkommen i Voss!

Inviterte foredragsholdere

Vivette Girault (UPMC, Paris, France)
Barbara Kaltenbacher (University of Klagenfurth, Austria)
Kent-Andre Mardal (Simula, Oslo, Norway)
Siddhartha Mishra (ETH Zurich, Switzerland)
Fabio Nobile (École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland)
Ricardo Nochetto (University of Maryland, US)
Anthony Patera (MIT, US)
Marie E. Rognes (Simula, Oslo, Norway)
Rob Scheichl (University of Bath, UK)
Lourenco B. da Veiga (University of Milano-Bicocca, Italy)
Antonella Zanna (University of Bergen, Norway)

Lokal arrangementskomiteen

Elin Arntzen (administrasjon), Inga Berre, Petter E. Bjørstad, Jakub Both (administrasjon), Helge K. Dahle, Kundan Kumar, Hans Munthe-Kaas, Florin A. Radu (chair)

Kontakt oss

enumath2017@uib.no