Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
News

Mannlige kreftoverlevere er oftere barnløse

En ny studie fra IGS publisert i British Journal of Cancer har undersøkt hele den mannlige befolkningen født i Norge i tidsrommet 1965 til 1985 og sammenlignet de som fikk en kreftdiagnose før fylte 25 år med de som ikke fikk det. Vi undersøkte i hvilken grad de fikk barn, giftet seg, og hvordan det gikk med barna deres.

Neste
Befruktning
1/3
Far og sønn1
2/3
Far og sønn2
3/3
Tilbake

Hovedinnhold

I studien finner vi at mannlige kreftoverlevere i større grad enn mennene uten kreft er barnløse. I kreftgruppen på 2,687 menn fikk 1,087 barn under oppfølgingsperioden, sammenlignet med 368,469 barn i den kreftfrie gruppen på 607,668 kreftfrie menn. Særlig gjelder dette overlevere etter testikkelkreft, hjernekreft, lymfekreft, blodkreft og benkreft. Videre finner vi at mannlige kreftoverlevere i  mye større grad benytter seg av kunstig befruktning for å bli fedre, men finner ingen økt risiko for uheldige konsekvenser hos barna (som for tidlig fødsel, lav fødselsvekt, dødfødsel eller medfødte misdannelser). Når det gjelder giftemål ser vi at kreftgruppen som helhet gifter seg i noe mindre grad, men her er det ikke store forskjeller. Særlig overlevere etter hjernesvulst skiller seg ut ved at de i mindre grad gifter seg, men for de som er gift, er det ingen økning av barnløshet i forhold til kreftfrie menn. Funnene bidrar til å identifisere undergrupper av kreftoverlevere som har problemer med å stifte familie, slik at kreftbehandlingen kan modifiseres til å inneholde elementer som er mindre skadelig for mannlig reproduksjonsevne, samt øke tilgjengeligheten til, og oppmerksomheten rundt, fertilitetsbevarende strategier. Det er også viktig å kunne forsikre mannlige overlevere etter kreft i ung alder at kreftdiagnosen og behandlingen ikke ser ut til å ha negative konsekvenser for egne barn og at det dermed ikke er grunn til å avstå fra familieforøkning dersom dette er noe de ellers ønsker. 

Førsteforfatter av studien er Maria Winther Gunnes.

Link til artikkelen. Link til UIB presseoppslag. Link til UIB presseoppslag på engelsk.