Hjem
Studentsider

Fadderaktiviteter i velkomstuken

Vi på UiB ønsker deg velkommen til mange gøye og sosiale aktiviteter i velkomstuken.

Mange studenter som sitter i solen i Nygårdsparken
Fadderaktiviteter i velkomstuken på UiB
Foto/ill.:
Emil Breistein

Hovedinnhold

Hva er fadderaktiviteter i velkomstuken?

  • En del av studiestarten på UiB, men er organisert og ledet av erfarne studenter.
  • Ulike aktiviteter som skal bidra til å gi deg en best mulig start på studietilværelsen på UiB og studentbyen Bergen.

Gode grunner til å bli med

  • Du blir kjent med de du skal studere sammen med
  • Du blir kjent med UiB og studentbyen Bergen.

Program

Program for hvert fakultet:

Det humanistiske fakultetDet matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (kommer)Det psykologiske fakultet (2022) (Facebook)
Det medisinske fakultet Det juridiske fakultet (kommer)
Fakultet for kunst, musikk og design (2022) 

Sikkerhet under velkomstuken

Alle som er fadder på UiB har gått gjennom en opplæring for å sikre at fadderaktivitetene skal bli så trygge som mulig. Skulle du likevel oppleve en uønsket hendelse, oppfordrer vi deg først til å ta kontakt med en av fadderne dine eller med fadderstyreleder på ditt fakultet.

Det humanistiske fakultet
Kommer
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kommer
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Facebook
Det psykologiske fakultet 
Instagram eller Facebook
Det medisinske fakultet
Instagram
Det juridiske fakultet
Facebook
Fakultet for kunst, musikk og design
Instagram
 

Ellers kan du i velkomstuken ta kontakt med:

Det vil også være mulig å kontakte faddervaktene fysisk på kveldstid ved «Den blå steinen», som er et landemerke sentralt i Bergen sentrum. 

Disse kan du kontakte hvis du har behov for assistanse, eller du ser andre som har behov for assistanse. Faddervaktene har egen Facebook-side der du finner mer informasjon.

 

Vanlige spørsmål

Når foregår fadderaktivitetene i velkomstuken?

Uke 33: 15. - 20. august 2022.

Hvem kan delta på fadderaktiviteter i velkomstuken?

For å delta må du ha takket ja til studieplass ved UiB.
 

Hvem havner jeg på gruppe med?

Gruppene deles hovedsakelig inn etter studieprogram slik at du har mulighet til å bli kjent med personer en kommer til å studere med.

Hvem er fadderne mine?

Så langt det er mulig forsøker vi at fadderne er fra samme studieprogram som en selv. Uansett vil fadderne være fra samme fakultet som deg.
 

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan delta på fadderaktiviteter fra dag 1?

Det løser vi, har du ikke mulighet for å møte første dag, kan du kontakte fadderstyret ved ditt fakultet og avtale nærmere.

Kan jeg bytte faddergruppe?

Som regel er svaret nei, men det er selvfølgelig mulig å ta kontakt med lederen for eget fadderstyret og forklare situasjonen.

Må jeg delta på alle fadderaktivitetene?

Det er du selvfølgelig ikke nødt til. Det er mye som skjer og mange kan oppleve alt som litt overveldende eller slitsomt. Alle arrangementer i regi av fadderstyret er valgfrie, og det er fullt lov å ta seg en pause av og til eller eventuelt prioritere kun de arrangementene du selv ønsker. Det er også helt naturlig å måtte prioritere jobb eller andre forpliktelser underveis i velkomstuken. Derimot er det enkelte studieretninger som har obligatorisk undervisning eller lignende aktiviteter den første uken. Hør gjerne med dine faddere dersom du er usikker på om noen av aktivitetene i velkomstuken er obligatoriske. 

Må jeg være med på fadderaktiviteter i velkomstuken?

Selvfølgelig må du ikke det. Det er helt frivillig å være med, men det er sterkt anbefalt å delta ettersom at det er en god anledning for å bli kjent med andre du skal studere med, i tillegg til studiestedet ditt. De fleste opplever det også som positivt å delta, fordi det gir dem en mykere start på tilværelsen som student. Du kan også kun delta på enkelte aktiviteter hvis du ikke har tid eller ønsker å være med hele uken.
 

Hva er forskjellen på en fadder og en mentor?

Det er flere forskjeller mellom en mentor og fadder. Blant annet vil en fadder kun være med deg og din gruppe den første uken av studietiden, mens en mentor vil du ha hele første året. Mentorene har i tillegg et bredere ansvarsområde og fokuserer også på studiehverdagen, mens fadderne hovedsakelig fokuserer på den sosiale delen av det å være student. 

Er de du blir kjent med i velkomstuken virkelig de du kommer til å henge med resten av studietiden?

Det er vanskelig å si på forhånd. Noen danner vennskap den første uken som varer livet ut, eller i alle fall studiet, mens andre finner først sine venner i ukene og månedene etterpå. Det er lett å bli kjent med andre studenter i ettertid av velkomstuken også, siden det er mange ulike organisasjoner og grupper du kan engasjere seg i som student. Det er naturlig at du ikke blir bestevenn med alle man er i faddergruppe med, men det å bli kjent med noen kan i alle fall bidra til å gjøre de første ukene på studiet litt enklere, for eksempel fordi du har noen å sitte sammen med i forelesning.

Det er mange ting å engasjere seg i som student slik at du lett kan finne venner gjennom andre aktiviteter også. Det er naturlig at du ikke nødvendigvis blir bestevenner med alle i gruppen din, men det hjelper ofte på for å komme i gang med den nye tilværelsen og for eksempel at du har noen å sitte sammen med på de første forelesningene.  

Når får jeg faddergruppe?

De fleste får tildelt faddergruppene den første dagen dere møter opp (gjerne på informasjonsmøtet den første dagen i velkomstuken). Så det er ikke noen grunn til å stresse dersom du ikke har fått beskjed om faddergrupper på forhånd. Hvis du ikke har fått informasjon om faddergrupper i løpet av ettermiddagen på mandag, så kan du ta kontakt med fadderstyre ved ditt fakultet. Se kontaktinformasjon lengre opp på siden. 

Må jeg melde meg på fadderaktivitetene?

Svaret på dette varierer fra fakultet til fakultet. Det Humanistiske Fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet har påmelding til hele uken i forkant (du får tilsendt e-post med lenke i slutten av juli), mens for de andre fakultetene får du tildelt gruppe på mandag i velkomstuken. Hvis du ikke har fått informasjon om faddergrupper i løpet av ettermiddagen på mandag, eller ikke er med første dagen, så kan du ta kontakt med fadderstyre ved ditt fakultet.

Det skal også stå tydelig i programmet for fadderaktivitetene dersom det kreves billett. Spør gjerne en av fadderne dine eller fadderstyret ved ditt fakultet dersom du er usikker på om det er nødvendig med påmelding/kjøp av billett.

Koster det noe å delta på fadderaktivitetene? 


På de fleste fakultetet er fadderaktivitetene gratis for alle de nye studentene. Ved Det psykologiske fakultet og Det juridske fakultet vil det være noen aktiviteter som koster penger. Det vil komme nærmere informasjon om hvordan du kan kjøpe disse billettene i velkomstuken.

Selv om aktivitetene er gratis må du regne med at det går litt penger den første uken, både til mat og drikke. Det er mye som skjer, og det gjør at man ikke alltid har tid til for eksempel å spise hjemme.

 

Er det fadderaktiviteter for masterstudenter?

Svaret på dette spørsmålet varierer fra fakultetet til fakultetet og fra studieprogram til studieprogram. I hovedsak planlegger fadderstyrene ved de ulike fakultetene fadderaktiviteter for studenter som begynner på en bachelor,  en integrert master eller på en profesjonsutdanning. Ved flere av fakultetene er det derimot fagutvalg som vil arrangere noen sosiale kvelder for de nye masterstudentene. Disse fagutvalgene er gjerne til stede på informasjonsmøte/orienteringsmøte/oppstartmøte og vil her informere om eventuelle sosiale arrangementer i semesterstart.

Det psykologiske fakultet finnes det også et eget fadderstyre for masterstudenter. Masterstudenter ved dette fakultetet vil få informasjon om opplegget for sine fadderaktiviteter på orienteringsmøtet.

Alle nye jusstudentener vil få mulighet til å delta på fadderaktiviteter.

Fakultet for kunst, musikk og design  (KMD) får masterstudenter anledning til å delta på de samme fadderaktivitetene som de som starter en bachelorgrad ved fakultetet.