Hjem
Arkeologi

Å studere arkeologi

Undervisningstilbudet i arkeologi ved AHKR er usedvanlig bredt - tidsmessig, tematisk og geografisk. Fagmiljøet dekker alle arkeologiske perioder, fra steinalder til samtidsarkeologi, og geografiske områder fra Nord-Atlanteren, Skandinavia, det kontinentale Europa, Middelhavsområdet, og videre til det østlige og sørlige Afrika.

Vil du studere arkeologi i Bergen?

Fra tidligere feltkurs på Hallingskeid
Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Bachelorprogrammet i arkeologi har en fleksibel struktur som består av noen mer generelle emner for alle studentene, samt noen valgemner basert på stabens forskningsområder, som for eksempel steinaldermigrasjon, bronsealderens bergkunst, jernalderens metallurgi, vikingtidens hus og bysamfunnet i Romerriket. Programmet inneholder også materialkurs som dekker alle perioder for å gi studentene førstehåndskunnskap om materiell kultur. Det arrangeres også ekskursjoner til viktige arkeologiske lokasjoner og museer i Norge og utenlands, og vi har også et kurs på plass i Roma.

Masterprogrammet gir den nødvendige utdanningen for en karriere som profesjonell arkeolog ved et museum eller innen kulturminnevernet. Programmet kan også kvalifisere for å søke seg videre til forskerutdanningen og en videre forskerkarriere. Masterstudentene får et fullverdig feltkurs med opplæring i bruken av de nyeste utgravningsteknikker og digitalt utstyr. Feltkurset arrangeres i samarbeid med Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet i Bergen. Programmets emner i kulturarv og arkeologiske metoder tilbys sammen med eksperter fra lokale museer og regionale arkeologiske myndigheter. Universitetet gir tilskudd til studenter som under arbeidet med masteroppgaven trenger å besøke og studere arkeologisk materiale i Norge og utenlands.