Hjem
Historie
Undervisning

Masterseminar i historie

Undervisingsseminar organisert etter forskingsområde eller tidsperiode.

Hest og kjerre i Sogn og Fjordane i 1888
Foto/ill.:
Nasjonalbiblioteket / Knud Knudsen (1832-1915)

Hovedinnhold

En stor del av undervisningen på mastergradsnivå organiseres som seminarer for alle studenter innen samme forskningsområde eller tidsperiode, uansett hvor langt studentene er kommet i mastergradsstudiet. Seminarene kan også inkludere doktorgradsstudenter og deltakere fra andre fag. På seminarene skal studentene muntlig og skriftlig legge fram deler av sitt arbeid. Presentasjonen følges av diskusjon og tilbakemelding fra både medstudenter og lærere. Seminarene krever aktiv deltakelse, bl.a. som kommentator til andres skriftlige innlegg. Seminarene kan også danne rammen om gjesteforelesninger og innlegg fra lærere som vil legge fram utkast til egne vitenskapelige arbeider, orientere om ny forskning eller ta sentrale forskningsproblemer opp til debatt.

For å kunne delta i seminar fra starten, bør studenten så tidlig som mulig velge kronologisk eller tematisk fagområde for sin mastergradsoppgave. I begynnelsen av første semester på masterprogrammet velger studenten i samråd med fagkoordinator et egnet tema for sin oppgave. I løpet av første semester blir studenten tildelt veileder og det blir inngått en bindende veiledningskontrakt mellom student, veileder og instituttet.

Se Mitt UiB eller utdanningssidene til UiB for møtetid- og sted for de enkelte seminarene. Se under for nærmere beskrivelse av hvert enkelt seminar.