Hjem
Historie

Kunnskap og kompetanse for yrkeslivet

Historie åpner for karrierer innen en rekke yrker

Mikrofon med personar i bakgrunnen
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

En historisk-metodisk tilnærming og historiefaglige perspektiver bidrar til innsikter i dagsaktuelle problemfelt som samtidsorienterte analyseteknikker alene ikke  kan gi. Faget har tradisjon for kommunikasjon med et bredt publikum, og en høy språklig formidlingsstandard.

Bachelorprogrammet i historie gir gode, solide allmennkunnskaper og metodiske innsikter som kan nyttes i mange yrkessammenhenger. Gjennom grundig skolering i kildekritikk, gir studiet en svært god øving i tolking av tekst.

Masterprogrammet i historie kvalifiserer for stillinger der historisk kunnskap og innsikt, dokumentert evne til skriftlig og muntlig formidling og innsikt og ferdigheter i historiefagets forskningsmetoder er relevante. Masterutdanningen har verdi langt utover spesialkunnskaper i et bestemt historiefaglig felt. Arbeidet med masteroppgaven gir studentene en sterk generell skolering i problemløsning knyttet til innsamling, bearbeiding og presentasjon av store mengder informasjon, og bruken av denne informasjonsmengden til å svare på konkrete spørsmål. I løpet av masterstudiet tilegner mange seg også kunnskaper i hjelpedisipliner som statistikk, IT, fremmedspråk eller intervjuteknikk, og tar i bruk metoder og teorier fra andre fag som antropologi, sosiologi, statsvitenskap, litteratur eller økonomi.

Arbeidssøkere med mastergrad i historie er derfor særlig velkvalifiserte i yrker hvor søk, bearbeiding og systematisering av informasjon og analytisk, klar presentasjon står sentralt.