Hjem
Historie
Lærerutdanning i historie

Å bli historielærer

Historie er et sentralt skolefag med lange tradisjoner.

undervising
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hovedinnhold

Historie er et fag mange elever har interesse for og som mange lærere gjerne vil undervise i. Historie er da også et populært fag i lærerutdanningssammenheng, både ved Universitetet i Bergen og andre steder. Historieundervisningen i skolen skal gi oversikt og innsikt i menneskenes liv fra tidlige tider og frem til i dag, samfunnene de har levd i, klærne de har gått i og redskapene de har arbeidet med, deres normer, religioner og konflikter.


Slik åpner faget også for å ta opp de store spørsmålene i klasserommet: Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvorfor ser samfunnet ut som det gjør? Hva ønsker vi for fremtiden? Å være en god historielærer betyr å ha de kunnskapene og ferdighetene som skal til for å gjøre historie til en virksom kraft i elevenes liv.
 

To veier til målet

Som historielærerstudent ved UiB vil du få den faglige og fagdidaktiske ballasten du behøver. Det finnes to veier til målet.

  • Et alternativ er å ta 5-årig lektorutdanning. Det er mulig å ta lektorutdanning med master i historie. Du kan også ta et annet lektorprogram med master i et annet undervisningsfag, og velge historie som fag 2. På et lektorutdanning vil det bli gikk undervisning  i undervisningsfaget, i didaktikk og i pedagogikk - i tillegg til at du får praksis i skolen.
     
  • Et annet alternativ er å velge historiedidaktikk på praktisk pedagogisk utdanning (PPU) etter endt historiestudium. Du må ha en mastergrad for å kunne søke opptak til PPU. Som opptaksgrunnlag til historie godkjennes utdanning som minimum kan sidestilles med et årsstudium i historie. 
     
  • Begge retningene kvalifiserer til å undervise i samfunnsfag i grunnskolen, samt historie og historie og filosofi på videregående skole.