Hjem
Historie
Emner

Temaomtale HIM101

Oversikt over Midtaustens historie

Gamalt kart over midtausten
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

HIM101 skal gje studentane grunnleggande kunnskapar om dei viktige fasane så vel som dei lange linene i Midtaustens historie frå 600-talet og fram til i dag. Vidare skal studentane få noko innsikt i karakteristiske trekk ved statsdanningar, administrasjon, politikk, samfunnstilhøve og islams utvikling. Dette vil gjere studentane betre i stand til å forstå Midtausten i dag. Til sist vil studentane få grunnleggande innsikt i historisk teori og metode.

Emnet gjev studentane ein oversikt over Midtaustens historie frå 600-talet fram til i dag. Midtausten er her i hovudsak definert som området frå Nord-Afrika til Iran.

Emnet legg vekt på den politiske historia og dei lange linene. Utviklinga av islam som religion og sosio-politisk normsystem vert òg studert, i tillegg til utvalde kulturhistoriske og økonomiske tema.

Det overordna perspektivet vil dels vere orientert mot dei langvarige strukturane, dels mot viktige endringsprosessar og dels mot aktørane på gruppe og individnivå.