Hjem
Japansk
Studiebarometeret

Svært godt læringsmiljø på japansk

Resultatene fra Studiebarometeret 2023 er klare. Bachelorprogrammet i japansk utmerker seg med svært god studenttilfredshet, spesielt innenfor læringsmiljø.

Japansk kalligrafi
Kalligrafikurs ved 30-årsjublieet for japansk ved UiB
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Studiebarometeret måler hva studentene synes om studiekvaliteten på egne studieprogram. Bachelorprogrammet i japansk skårer betydelig bedre enn gjennomsnittet for alle språkutdanninger ved norske universiteter og høyskoler.

På spørsmålet «Hvor tilfreds er du med det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet?», der 1 er svært lite tilfreds og 5 er svært tilfreds, er tilfredsheten 4,7. Når det gjelder det faglige miljøet blant studentene, er tilfredsheten 4,8. Gjennomsnittet for alle språkutdanningene i Norge er 3,5.

Aktivt studentmiljø

Bachelorprogrammet i japansk har mye obligatorisk undervisning der studentene må være aktive. De blir godt kjent med hverandre og får en sterk kulltilhørighet. Mange studenter er aktive i fagutvalget, som binder sammen studentene på tvers av kull. De arrangerer blant annet quiz, kalligrafikurs, filmkvelder og felles lunsjer.

Obligatorisk utveksling

Japanskprogrammet har ett års obligatorisk utveksling til Japan som en integrert del av studieløpet. Mange av studentene bruker utvekslingen som en motivasjon for å jobbe videre med språket.

Engasjerte undervisere

Studentene er svært tilfredse med miljøet mellom studenter og de faglige ansatte på studieprogrammet. Studentene på japansk bruker studentarbeidsplassene i HF-bygget flittig. Disse arbeidsplassene ligger nær kontorene til underviserne. De slår gjerne av en prat mellom undervisningsøktene, og studentene kan få svar på faglige spørsmål. Underviserne tar også initiativ til arrangementer som et tillegg til undervisningen, blant annet oversettelseskonkurransen Troll i ord og et samarbeid med Griegakademiet om en helaften med japansk sang, musikk og dans.