Hjem
Kulturvitenskap

Kven svarer på kva?

Dei emneansvarlege svarar på faglege spørsmål knytt til undervisningsemnet, mens studieadministrasjonen svarar på alle spørsmål om obligatoriske aktivitetar, vurdering og studieløp.

Main content

Vitskaplege tilsette:

Administrative tilsette:

Torunn G. Saunes - studiekonsulentSpørsmål om studieløpet, utveksling, permisjon/deltid, innpassing av eksterne fag og anna studierelaterte spørsmål.
Vibeke Wallacher Enæs - eksamen- og undervisningskonsulentSpørsmål om eksamen, obligatorisk aktivitet knytt til emner, timeplan og klage ved karakterfastsetting.